DE CANTA DIVA



Nicole werkt onder de naam de "Canta Diva" al jaren bij Stichting VOF Brilliant (www.vofbrilliant.nl) als zintuigartiest. Via het zintuig de oren (muziek, zang) wordt geprobeerd om contact te maken, te verwonderen, in het zonnetje te zetten, een beleving te geven en ruimte te geven voor emoties. Tijdens een bezoek wordt belang gehecht aan de mens achter de ziekte of aandoening. Deze wordt gezien, niet ziekte. Gewoon menselijk contact van mens tot mens. In feite heel normaal.  Als artiest loopt ze rond en brengt serenades op verzoek van de complimentenservice of zingt op gevoel daar waar het nodig is. Wel met respect voor het personeel en de patiënten. Het doel is het geven van een beleving.

VOF Brilliant wil aandacht voor het gezonde in de zorg. Zij richten zich op alle instellingen en bedrijven in de gezondheidszorg. De "Canta Diva" bezoekt samen met andere zintuigartiesten diverse zorginstellingen als; ziekenhuizen (o.a. de VU Amsterdam en het indertijd het Slotervaartziekenhuis), zorginstellingen, en nog veel meer.

 


Hieronder een filmpje met een impressie van een verwendag VOF Brilliant in het Waterlandziekenhuis in Purmerend. Tevens ziet u de Canta Diva aan het werk en geeft ze kort een interview (op 0:40):